James Gibbons Huneker - Zitate

From Famous Quotes

Jump to: navigation, search

James Gibbons Huneker (1860–1921)

US-american Essayist und Musikkritiker

Überprüft

Zugeschrieben