Willem van Oranje Citaten

Jump to: navigation, search

Willem van Oranje (* 24 april 1533 - † 10 juli 1584) was een Nederlands staatsman en wordt in Nederland beschouwd als de Vader des Vaderlands:

  • "Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden."
  • "Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen"