Vrijheid Citaten

Jump to: navigation, search

Vrijheid

  • 'Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen (...)' (Universele verklaring van de rechten van de mens, art. 18)