Sinclair Lewis Citaten

Jump to: navigation, search

Sinclair Lewis (1885-1951) was een Amerikaans schrijver. In 1930 won hij de nobelprijs voor de literatuur.

Geverifieerd

  • [...] in America most of us - not readers alone but even writers - are still afraid of any literature which is not a glorification of everything American, a glorification of our faults as well as our virtues."
    • "In Amerika zijn de meesten van ons - niet alleen lezers maar zelfs schrijvers - nog steeds bang voor literatuur die geen verheerlijking van alles wat Amerikaans is, een verheerlijking van onze gebreken zowel als onze deugden."

Toegeschreven

  • "If fascism ever comes to America, it will come wrapped in an American flag."
    • "Als het fascisme ooit naar Amerika komt, zal het gewikkeld zijn in een Amerikaanse vlag.
  • "The trouble with this country is that there are too many people going about saying, "The trouble with this country is..."
    • "Het probleem met dit land is dat er teveel mensen zijn die zeggen "Het probleem met dit land is...""