Ronald Reagan Citaten

Jump to: navigation, search

Ronald Wilson Reagan (6 februari 1911, - 5 juni 2004) 40ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

 • "A troubled and afflicted mankind looks to us, pleading for us to keep our rendezvous with destiny; that we will uphold the principles of self-reliance, self-discipline, morality, and, above all, responsible liberty for every individual that we will become that shining city on a hill." -- officiële aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap (13 november 1979)
  • "Een bezorgde en getormenteerde mensheid kijkt naar ons op, ons smekend onze afspraak met het lot na te komen; dat wij de principes van zelfredzaamheid, zelfdiscipline, moraal en, boven alles, verantwoordelijke vrijheid voor het individu hoog zullen houden, dat wij die blinkende stad op een heuvel zullen worden."
 • "A recession is when your neighbor loses his job. A depression is when you lose yours. And recovery is when Jimmy Carter loses his." -- tijdens zijn campagne (1980)
  • "Een recessie is als je buurman zijn baan verliest. Een depressie is als jij de jouwe verliest. En herstel is als Jimmy Carter zijn baan verliest"
 • "Every country and every people has a stake in the Afghan resistance, for the freedom fighters of Afghanistan are defending principles of independence and freedom that form the basis of global security and stability."
  • Refererend aan groepen die zich met steun van de Verenigde Staten verzetten tegen de bezetting van Afganistan door de Sovjet-Unie, waaronder de taliban, de mujahedeen en Osama bin Laden, in proclamatie 4908 —(Afghanistandag, 10 maart 1982)
   • "Elk land en elk volk heeft een belang in het Afgaanse verzet, want de vrijheidsstrijders van Afganistan verdedigen de principes van onafhankelijkheid en vrijheid die de basis vormen van wereldwijde veiligheid en stabiliteit"
 • "History teaches that wars begin when governments believe the price of aggression is cheap." -- toespraak vanuit het Witte Huis (16 januari 1984)
  • "De Geschiedenis leert ons dat oorlogen beginnen als regeringen denken dat de prijs van agressie laag is."
 • "My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes." -- Tijdens een microfoontest, zich er niet van bewust dat dit werd uitgezonden (11 augustus 1984)
  • "Mede-Amerikanen, ik ben blij dat ik u vandaag kan vertellen dat ik ik wetgeving heb getekend die Rusland voor altijd zal verbieden. We beginnen over vijf minuten met bombarderen."
 • "Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it." -- Tijdens de White House Conference on Small Business (15 augustus 1986)
  • "Vanuit het gezichtspunt van een overheid kan de econoie in een paart korte frasen worden samengevat: Als het beweegt, belast het. Als het blijft bewegen, reguleer het. En als het ophoudt met bewegen, subsidieer het"
 • "General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall". -- Toespraak bij de Brandenburger Tor, 1987
  • "Secretaris-generaal Gorbatsjov, als u vrede wilt, als u welvaart wilt voor de Sovjet-Unie en Oost-Europa, als u wilt liberaliseren: Kom naar deze poort! Meneer Gorbatsjov, open deze poort! Meneer Gorbatsjov, haal deze muur neer"
 • "I notice that everybody who is Pro-Abortion already has been born." -- In de New York Times van 22 september 1980
  • "Ik stel vast dat iedereen die voor abortus is, al is geboren"