René Descartes Citaten

Jump to: navigation, search

René Descartes (* 31 maart 1596 - † 11 februari 1650) was een Frans wiskundige en filosoof:


  • "cogito, sum"
    • Vertaling uit het Latijn: "Ik denk, ik besta"
    • Bron: w:Descartes; oorspronkelijke bron: Principia Philosophiae, 1644 en w:Over de methode. Het komt ook voor, in een andere vorm in de w:Meditaties.
    • Deze stelling is waarschijnlijk de meest geciteerde uit de filosofie. De stelling verbindt het denken met het bestaan of het Zijn. Vaak wordt Descartes geciteerd met Cogito ergo sum, maar het ergo (Lat., betekent 'dus') wordt aldus soms beschouwd als een causale interpretatie.