Moeder Theresa Citaten

Jump to: navigation, search

Moeder Theresa (1910-1997) was een katholieke missiezuster die in Calcutta werkte:

  • De vrucht van stilte is het gebed;
  • De vrucht van het gebed is geloof;
  • De vrucht van het geloof is liefde;
  • De vrucht van liefde is dienstbaarheid;
  • De vrucht van dienstbaarheid is vrede.
 • "Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Wij zijn geschapen om lief te hebben en te worden bemind, en Hij is mens geworden om het ons mogelijk te maken lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad."
  • Rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede
 • "Wij doen geen grootse dingen; alleen kleine dingen, met veel liefde."
  • Uit: Moeder Teresa - haar leven en werk in woord en beeld Utrecht: Servire, 1997
 • "Ik ben niets; ik ben slechts een instrument, een dun potlood in de hand van de Heer waarmee Hij schrijft wat Hem aanstaat. Hoe onvolmaakt wij ook mogen zijn, Hij schrijft altijd mooi."
  • Uit: Moeder Teresa - haar leven en werk in woord en beeld Utrecht: Servire, 1997
 • "Wat wij doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel"
  • Uit: Moeder Teresa - haar leven en werk in woord en beeld Utrecht: Servire, 1997
 • "Je hebt vele soorten honger. Soms is het gemakkelijker om een honger te stillen met een kom rijst. Er bestaat echter een veel diepere honger. Dt is de honger naar liefde."
  • Uit: Moeder Teresa - haar leven en werk in woord en beeld Utrecht: Servire, 1997
 • "Ieder kind is kostbaar; ieder kind is door God geschapen"
  • Uit: Moeder Teresa - haar leven en werk in woord en beeld Utrecht: Servire, 1997
 • "En vandaag is abortus het ergste kwaad, de grootste vredesverstoorder"
  • Rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede
 • "Veel mensen, heel veel mensen, maken zich grote zorgen over de kinderen van India en de kinderen van Afrika, waar grote aantallen kinderen omkomen, mogelijk als gevolg van ondervoeding of honger enzovoort. Maar miljoenen kinderen worden thans weloverwogen ter dood gebracht omdat de moeder dat wenst. Dit is wat in onze tijd de grootste verstoorder van vrede is. Want als een moeder haar eigen kind kan doden, wat belet mij dan nog om te doden, of u om mij te doden? Er is geen enkele belemmering meer."
  • Rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede
 • "Laten we er ... op toezien ... dat elk ongeboren kind gewenst is"
  • Rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede
 • "Een gezin dat samen bidt, blijft samen"
  • Rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede