Marcel Duchamp Citaten

Jump to: navigation, search

Marcel Duchamp (* 1887 - † 1968) was een Frans kunstenaar die de grens tussen kunst en allerdaagse objecten vervaagde:


 • "I don't believe in art. I believe in artists."
  • Vertaling uit het Engels: "Ik geloof niet in kunst, ik geloof in kunstenaars."
  • Bron:


 • "I have forced myself to contradict myself in order to avoid conforming to my own taste."
  • Vertaling uit het Engels: "I dwing me mezelf tegen te spreken om niet ten prooi te vallen aan mijn eigen smaak"
  • Bron:


 • "I am interested in ideas, not merely in visual products."
  • Vertaling uit het Engels: "Ik ben geïnteresserd in ideeën, niet zozeer visuele producten"
  • Bron: