Mahatma Gandhi Citaten

Jump to: navigation, search

Mahatma Gandhi (1869 - 1948) Indiaas politicus:

 • "Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun niet kan verschijnen tenzij in de vorm van een brood."
 • "Bijna alles wat ge doet is onbelangrijk maar het is erg belangrijk dat ge het doet."
 • "Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken is bij machte om eenzaamheid te dragen, om het even waar en met groot gemak."
 • "Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond."
 • "De geest wordt onzuiver als het hart niet gewassen wordt door gebed."
 • "Het gebed is geen ijdel pleziertje van oude vrouwen. Als men het juist begrijpt en benut is het het machtigste middel tot de actie."
 • "Geweldloosheid is de uiterste graad van deemoed."
 • "Humor. Indien ik geen gevoel voor humor had , dan zou ik al lang geleden zelfmoord gepleegd hebben."
 • "Leugen is de moeder van het geweld."
 • "Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken is bij machte om eenzaamheid te dragen om het even waar en met groot gemak."
 • "De mens wordt vaak wat hij denkt."
 • "Als je zorgt voor de middelen zal het doel wel voor zichzelf zorgen."
 • "Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind."
 • "Wantrouwen is een teken van zwakheid."
 • "Iemand kan je alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft."
 • "Ik denk dat het een goed idee zal zijn." in antwoord op de vraag "Wat vindt u de Westerse beschaving?"
 • "Alleen Christenen begrijpen niet dat Christus geweldloos was."
 • "Alleen de waarheid zal standhouden; al het andere wordt door de vloed van tijd weggeveegd."
 • "Geweldloosheid is het eerste artikel van mijn geloof. Het is ook het laatste artikel van mijn levensmotto."
 • "Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je."