Macht Citaten

Jump to: navigation, search

Macht

  • Machtstoename zonder meer is voor de mensheid niet mogelijk. Iedere nieuw verworven macht van de mens is tegelijk macht over de mens. Iedere stap voorwaarts maakt hem tegelijk sterker en zwakker. Bij iedere overwinning is hij behalve zegevierend generaal ook de gevangene acher zijn zegekar.
    • Uit: C.S. Lewis, De afschaffing van de mens, P.60, Kok (vert. van The Abolition of Man (1943))
  • De macht van de mens om van zichzelf te maken wat hij wil betekent (...) de macht van sommige mensen om naar hun believen iets van andere mensen te maken.
    • Uit: C.S. Lewis, De afschaffing van de mens, P.61, Kok (vert. van The Abolition of Man (1943))
  • Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut.
    • Lord Acton