Kunst Citaten

Jump to: navigation, search

Kunst

 • Kunst vindt overal voedsel.
 • Het geheim van de kunst is daarin gelegen dat men niet zoekt maar vindt.
 • Kunst begint waar nabootsing eindigt.
 • In de kunst wil menigeen meepraten, die nauwelijks stamelen kan.
 • Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is om dat zo te blijven als je groot wordt.
 • Kunst heeft geen woorden nodig, dat spreekt vanzelf.
 • De ware kunstenaar schept, zelfs als hij nabootst.
 • Elegantie is de kunst om hetzelfde anders te doen.
 • Kunst is het bewijs dat het gewone buitengewoon is.
 • Elke kunstenaar is zo groot als zijn grootste werk.
 • Wat is kunst? Gewoon: iets moeilijks doen.
 • Kunst is het combineren van het banale met het verhevene.
 • Wijsbegeerte is de kunst dàt te omschrijven wat men niet weet
 • Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.
 • Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld doordat hij niet tijdig wist dood te gaan.
 • Kunst is een woord wat ik soms met afschuw aanhoren moet; dan al niet het woord kunstenaar bespreekbaar te maken... Wat ga ik doen met mijn toekomst?