Johann Wolfgang von Goethe Citaten

Jump to: navigation, search

Johann Wolfgang von Goethe(1749 - 1832)

Duits schrijver, wetenschapper, filosoof en staatsman.

 • Slijk glinstert, wanneer de zon erop schijnt.
 • Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.
 • Uber vieles was uns bewegt, können wir uns nie ganz verstandlich machen.
 • Zaaien is gemakkelijker dan oogsten.
 • Alles wat ontstaat, is waard dat het te gronde gaat.
 • Men heeft altijd tijd genoeg, als men hem goed weet te gebruiken.
 • Denken over denken leidt tot niets.
 • Een dag heeft honderd zakken als men veel heeft om erin te doen.
 • Een goed mens is in zijn duister streven, zich altijd toch de rechte weg bewust.
 • Men heeft altijd tijd genoeg, mits men hem goed besteed.
 • Alles is al ooit bedacht, dus je hoeft slechts te proberen het nog eens te bedenken.
 • Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt.
 • Iedereen hoort alleen datgene, wat hij begrijpt.
 • Al wat verstandig is, is al gedacht; men moet enkel proberen het nog een keer te denken.
 • Gij evenaart de geest die gij begrijpt
 • AIs ge het leven al te ernstig neem, wat is er dan aan?
 • Niemand verdwaalt ooit op een rechte weg.
 • Wie mee weet te doen is geen vreemde
 • Ein Jahrhundert kann man nicht andern.
 • Het verkeerde pad is zo moeilijk te omzeilen
 • Je ziet vanuit het ene standpunt meer dan vanuit het andere.
 • Waar veel licht schijnt, is de schaduw sterk!
 • Een talent wordt in stilte gevormd, een karakter in de stroom der wereld.
 • Het leven zorgt dat er zorgen zijn: zorgen doorbreken doet de wijn.
 • Een onnut leven is een vroege dood.
 • Juist zijn zwakke zijden maken iemand aantrekkelijk.
 • Uw plicht is wat de dag u brengt.
 • Als apen er zouden in slagen zich te vervelen, dan zouden ze mensen kunnen worden.
 • Een correct antwoord geven is als een kus vol genegenheid.
 • Wat men niet begrijpt bezit men niet.
 • Als ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn, wordt hij wat hij zou moeten zijn.
 • In de beperking toont zich eerst de ware meester.
 • In de beperking toont zich de ware meester en alleen de wet kan ons vrijheid geven.
 • Bouwkunst is gestolde muziek.
 • Telkens ik een drukfout zie, denk ik dat er iets nieuws is uitgevonden.
 • De Hindoes, die in de woestijn wonen, leggen de gelofte af geen vis te eten.
 • Het geloof is niet het begin doch het einde van alle weten.
 • Met de belangstelling verdwijnt ook de herinnering.
 • Waar de belangstelling verdwijnt, verdwijnt ook de herinnering.
 • Hoop is de tweede ziel van de ongelukkigen.
 • Mensen openbaren door niets zoveel hun karakter dan door hetgeen zij belachelijk vinden.
 • Wie de kunstenaar is en waar hij woont interesseert de mensen meer dan wat hij gemaakt heeft.
 • De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.
 • Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten.
 • De ouderdom is een beleefde mens. Hij klopt enkele malen aan.
 • Hoe heerlijk is het om zijn eigen overtuiging uit de mond van een ander te horen.
 • Als men getrouwd is moet men dikwijls ruzie maken, want zodoende komt men iets van elkaar te weten.
 • Het grootste kwaad dat een mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken.
 • Wie geen vreemde talen kent weet niets van zijn eigen taal.
 • Het ergert de mensen dat de waarheid zo eenvoudig is.
 • Werk en de vreugde komt vanzelf.
 • Laat uw woorden slechts de voorhof zijn van uw daden.

Voor meer informatie dan de bovengenoemde citaten kunt u via de volgende link het e.e.a. terugvinden.

http://www.digischool.nl/du/literatuur/auteurs/goethe/goethebiografie.htm#jeugdjaren

 • Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde. - Maximen und Reflexionen
 • Wat ook als waarheid of fabel in duizend boeken aan jou verschijnt, dat alles is een toren van Babel, indien de liefde het niet verenigt.
 • De liefde heerst niet, maar zij vormt - en dat is meer. - Märchen
 • Slechts wanneer het schip vergaat, ziet men wie kan zwemmen.
 • We kunnen de mens niet als oerbeeld van de dieren en de dieren niet als oerbeeld van de mens beschouwen. - Versuch über die Gestalt der Tiere
 • Alles wat wij gewaarworden en waarover wij kunnen spreken, zijn slechts manifestaties van de idee. - Sprüche in Prosa
 • Het ware is godgelijkend; het verschijnt niet direct, we moeten het door zijn manifestaties ontdekken. - Sprüche in Prosa
 • Het schone is een manifestatie van geheime natuurwetten en zou zonder deze eeuwig verborgen gebleven zijn.
 • Het schone onderscheidt zich niet van het goede! Het schone is alleen het goede dat zich lieflijk versluierd aan ons laat zien. - Stamboekbijdrage 1793