Jezus Citaten

Jump to: navigation, search

Jezus Christus (4-29) was een filosoof, leraar en martelaar, en wordt door christenen als de Messias en de zoon van God beschouwd.:

  • Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14:6

  • Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16