Immanuel Kant Citaten

Jump to: navigation, search

Immanuel Kant (1724-1804) was een Duits filosoof:

Met bron

  • "Gedachten zonder inhoud zijn leeg, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind." (bron: Krit. Zuivere Rede A51/B75)
  • "Sapere aude!" (durf te denken!). (bron: Wat is verlichting?)
  • "Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander" (bron: Wat is verlichting?)


Zonder bron

  • "De bestirnte Himmel ├╝ber mir und das moralisches Gesetz in mir" oftewel: de bespikkelde hemel boven mij en het moraal in mij.
  • "De mens is een ziekte op de huid van de aarde"