Horatius Citaten

Jump to: navigation, search

Horatius

Quintus Horatius Flaccus (65-8 v. Chr.) was een Romeins dichter.

  • Bis repetita non placent — "Herhalingen vallen niet in goede aarde" (Ars Poetica 365)"
  • Carpe Diem — "Pluk de dag"
  • Desinit in piscem mulier formosa superne — "De uitkomst beantwoordt niet aan de verwachtigen (Ars poetica)"
  • Exegi monumentum aere perennius — "Ik heb een monument voltooid dat duurzamer is dan brons. (Odes III, 30, 1)"
  • Ira furor brevis est — "Boosheid is een korte woede (Epistles I, 2, 62)"
  • Non licet omnibus adire Corinthum — "Het staat niet iedereen vrij naar Corinthe te gaan (Epistles I, 17, 36)"
  • Nunc est bibendum — "Nu is het tijd om te drinken (Odes I, 37, 1) "
  • Pulvis et umbra sumus — "We zijn stof en schaduw (Carmina, boek IV, 7, 16)"