Herman Tjeenk Willink Citaten

Jump to: navigation, search

Mr. H.D. Tjeenk Willink, Vice-President van de Raad van State van Nederland, in zijn toespraak gehouden ter nagedachtenis van Z.K.H. Prins Bernhard op 6 december 2004.

Over Prins Bernard (en de Nederlanders):

... Misschien komt dat breed gedeelde gevoel van sympathie voort uit het feit dat Prins Bernhard in vele opzichten was wat wij soms willen zijn:

  • gul in plaats van krenterig;
  • onverschrokken in plaats van risicomijdend;
  • een doener in plaats van een overlegger;
  • kosmopolitisch in plaats van kleinsteeds;
  • een jongen in plaats van een ouderling;
  • eerlijk ten opzichte van zichzelf. ’Ik ben altijd eigenlijk een jongetje van elf gebleven’.