Grafschriften Citaten

Jump to: navigation, search

Een grafschrift of epitaaf is een kort gedicht of enkele zinnen die zijn gewijd aan de overledene en op de grafsteen zijn gegraveerd.

Omdat sommige grafschriften niet zijn geschreven door de overledene zelf, zetten we ze hier als volgt neer:

 • Overledene (auteur) - Geboortejaar - Jaar van overlijden
  • Tekst van het grafschrift
   • Eventueel aanvullende informatie

Alfabetisch gesorteerd op achternaam.


 • Pater Jesuiet (door hemzelf)
  • "Ik kan erin komen, maar niet eruit"
 • J.C. Bloem (door hemzelf) - 1887 - 1966
  • "Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij"
 • Julius Caesar (niet bekend)
  • "Sum quod eris" (Ik ben wat jij zult zijn)
 • Hubert Kornelisz. Poot (door hemzelf)
  • "Hier ligt Poot, hij is dood"
 • Adriaan Roland Holst (door hemzelf) - 1888 - 1976
  • "Wat was is geweest"
 • Cees Buddingh' (fictief) - 1918 - 1985
  • "Hier ligt Gijs van Amerongen
   In de grond een goede jongen."
 • Fons Jansen (conference)
  • Hier rusten graaf Hendrik en graaf Floris
   Ze stierven gelijktijdig af
   Dat is dus wel werkwaardig
   Twee graven in een graf
  • Hamlet
   To be or not to be
   Dat boeide mij het meest
   Maar zijn of niet-zijn is voorbij
   Nu ben ik er geweest
  • Advocaat
   Gebrek aan werklust
   Kan men mij niet verwijten
   Ik arbeid nog postuum
   Ik ben voor altijd pleiten
  • Streaker
   Midden op straat
   Helemaal bloot
   Zie hier het gevolg
   Ik schaamde me dood
  • Niemand
   In ieder graf ligt wel iemand
   Een dwaas die dat betwist
   Hier echter ligt niemand
   Want hij kon niet worden gemist
  • Roddelaarster
   Ik ben even afwezig
   En vraagt u waarheen
   Ben twee graven verder
   Bij juffrouw Van Veen
  • Laatste
   Wie om een grafschrift lacht
   Die zal dat ooit berouwen
   Nu lach je om dat van mij
   Straks lacht men om het jouwe
  • Narcist
   Ondanks dat ik dood ben
   Volg ik mij nauwlettend
   Nou, een ding weet ik zeker
   Ik mis mezelf ontzettend
  • Joost van den Vondel
   Het hemelse gerecht
   Heeft mij ten langen leste
   Als rijmelaar betrapt
   Nu lig ik bij De Slegte
  • Vakbondslid
   Ik lig hier onverzorgd
   Maar ik wist het vooraf
   Men wordt enkel verzorgd
   Van de wieg tòt het graf
  • Goochelaar
   Bij mij verdween van alles
   Van duiven tot konijnen
   Dit is mijn beste truc
   Ik liet mijzelf verdwijnen
  • Bollenboer
   Ik lig mij hier al jaren
   Enorm te verwonderen
   Nu zie ik dan de bollen
   Ook een keer van onderen
  • Manager
   Ik heb gejacht, ik heb gejaagd
   Ik zeg het onomwonden
   Ik heb hier op dit kerkhof
   M'n eerste rustplaats gevonden
  • Atleet
   Voor mij was het voornaamste
   De conditie van mijn lijf
   Dat heb ik ook tegen doodgaan
   Des anderen daags ben je stijf
  • Acteur
   Zie hoe ik een rol
   Mijzelf in kon leven
   Die laatste sterfscene
   Daar ben ik in gebleven
  • Minnares
   Ziehier wat er van mij
   In 't ziekbed is geworden
   Ik was zo goed in bed
   Kon niet meer beter worden
  • Josef Luns
   Van menig grafschrift
   Deugt geen moer
   Hier ligt niet ik
   Hier ligt mijn broer
  • Roker
   Hier rust een sterk karakter
   Mijn wil werd doorgedrukt
   Zo wilde ik stoppen met roken
   En ja hoor, nu is 't gelukt
  • Mgr. Bomers
   Het is de kunst van het leven
   Met de tijdgeest mee te gaan
   Daarom vroeg ik onlangs in Rome
   Een streepjes-codex aan
  • Artiest
   Oorkonden, Edisons, lintjes
   Wat is mij veel achting bewezen
   Maar maak ik nu de balans op
   Dan ben ik het graf in geprezen
  • Antroposoof
   Waarom kreeg ik nu al van Ruding
   Een voorlopige declaratie
   Voor over vijftig jaar?
   Ik geloof in reincarnatie
  • Minimumlijder
   Ik had een eend, maar tot mijn spijt
   Geen centen voor benzine
   Hoe kwam ik dan toch hier terecht?
   Gewoon, per limousine
  • Dries van Agt
   Dit graf is bijkans vierkant
   Heeft dat niet iets bizars?
   Blitskaters driewerf neen
   Ook hier lig ik weer dwars
  • Milieu-activist
   Ik lig in een kist van spaanplaat
   Begraven in de grond
   Ik zei nog: "Neem nou eiken
   Spaanplaat is ongezond"
  • Richard Nixon
   Hier rust Richard Nixon
   Hij heeft dit zelf geschreven
   Dus zal het wel niet waar zijn
   Dus is hij nog in leven
  • W.Deetman
   Ik smeet met circulaires
   Verslagen en rapporten
   En blijf in de herinnering
   De man met de tekorten
  • Ed Nijpels
   In Zoetermeer bij VROM
   Daar zwaaide ik de scepter
   En wat heb ik bereikt?
   Natuur werd steeds gerepter
  • Assuradeur
   Verkocht ik zo menige polis
   Zonder enigerlei scrupule
   Met mijzelf ging ik de fout in
   Vergat de ontsnappingsclausule
  • N.N
   Familie geschokt
   Justitie nog geschokter
   Hier ligt er een die sterft
   Zonder verlof van de dokter
  • Longarts
   Zet de tering naar de nering
   Is de sleutel voor een sluitend budget
   Maar in mijn vak heb ik met opzet
   De nering naar de tering gezet
  • Satiricus
   Ik schreef dit uit een bed vandaan
   Het bed van mijn laatste infuus
   Als ik iemand vergat te beledigen
   Bij deze mijn excuus
  • Verslaafde
   Ik kon niet zonder zuurstof
   Ben ooit zowat gestikt
   Het was je reinste verslaving
   Nu ben ik afgekickt
  • Optimist
   Ik vind: optimist moet je blijven
   Om zwartkijkers geef ik geen fluit
   Ik dacht in de lijkwagen nog
   Zie je wel, ik ga langzaam vooruit
  • Souteneur
   Hier rust ijzeren Willem
   Echtgenoot van blonde Rie
   Wie de weduwe wil troosten
   Als altijd: Oude Gracht, nummer drie
  • Roomse
   Ik lag bij de roomsen op sterven
   Met zo'n brandende kaars in mijn hand
   Was ik niet tijdig vertrokken
   Had ik nog mooi mijn fikken gebrand
  • Niemand
   Dit graf ziet eruit als de andere
   Toch is er een diepgaand verschil
   Hier ligt namelijk niemand
   Zijn moeder gebruikte de pil
  • Mgr. Gijssen
   Dat men voor celibatairen
   De zaak niet gescheiden kan houden
   Ik lig hier - of zou het voor straf zijn
   Gewoon tussen homo's en vrouwen
  • Pieter Menten
   Een goede raad bij mijn vertrek
   Doe net als ik: wees wijs, word gek
  • Sonja Barend
   Eindelijk de diepte in
 • Moszkowicz (fictief)
  • I rest my case, Moszkowicz is gevonden.
   Voor eens en altijd is deze zaak ontbonden.
  • Buschauffeur
   Eindhalte
  • Telefoniste
   Opgehangen