Georges Clemenceau Citaten

Jump to: navigation, search

Georges Clemenceau (28 september 1841 - 24 november 1929) was een Frans politicus:

Toegeschreven

  • "Oorlog is een te ernstige kwestie om aan militairen toe te vertrouwen." (andere vertaling: "Oorlog is een te ernstige zaak om aan generaals.")
  • "Oorlog is een reeks catastrofes die in een overwinning resulteert."
  • "Alles was ik nu weet, leerde ik na mijn dertigste."
  • "Het gemakkelijker oorlog te voeren, dan vrede te sluiten."
  • "De Amerikanen zijn niet in staat abstract te denken, daarnaast is hun koffie slecht."
  • "Geen pacifistische campagnes meer, geen Duitse intriges. Geen verraad en geen halfverraad. Alleen: de oorlog. Niets dan de oorlog." (rede op 19 november 1917 voor de Franse Kamer van Afgevaardigden, kort daarna werd hij tot premier gekozen)
  • "Mijn buitenlandse en binnenlandse politiek zijn één en dezelfde. Binnenlandse politiek: oorlog voeren. Buitenlandse politiek: oorlog voeren. Ik zal altijd oorlog voeren." (regeringsprogramma van Clemenceau door hemzelf 'samengevat' toen hij midden in de Eerste Wereldoorlog (1917) het premierschap aanvaardde)