Geloof Citaten

Jump to: navigation, search
 • 'Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'
  • Jezus Christus in het Bijbel-boek Johannes 3:16.
 • Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
  • Bijbel-boek Hebreeën 11:1-3.
 • Als het een kwestie van geld is, is iedereen van hetzelfde geloof.
  • Voltaire
 • Het geloof is niet het begin doch het einde van alle weten.
  • Goethe
 • We zijn traag om te geloven wat we niet graag geloven.
  • Ovidius
 • Predik het geloof totdat je het hebt en dan zal je het prediken omdat je het hebt.
  • Nietzsche

Zie ook