Franse spreekwoorden Citaten

Jump to: navigation, search

Hieronder staat een lijst van Franse spreekwoorden en gezegden.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


A

Après moi le déluge 
na mij de zondvloed (toegeschreven aan Lodewijk XIV)

B

C

C'est la vie
Zo is het leven

chat (kat)

chat échaudé craint l'eau froide
een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen
acheter chat en poche
een kat in een zak kopen
il ne faut pas réveiller le chat qui dort
men moet geen slapende honden wakker maken
appeler un chat un chat
de dingen bij hum naam noemen, een kat een kat noemen
avoir un chat dans la gorge
hees zijn
quand le chat n'est pas là, les souris dansent
als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel

chien (hond)

entre chien en loup
tussen licht en donker
un mal de chien
een afschuwelijke pijn, ontzettende moeite
un temps de chien
een hondenweer
un chien de métier
een hondenbaan
bon chien chasse de race
de appel valt niet ver van de boom
leurs chiens ne chassent pas ensemble
ze kunnen niet met elkaar overweg
je lui garde un chien de ma chienne
ik heb nog een appeltje met hem te schillen
le chien qui aboie ne mord pas
blaffende honden bijten niet
faire le chien couchant
kruiperig doen

D

Dieu et mon droit 
God en mijn recht

E

L'État, c'est moi! 
De staat, dat ben ik! (uitspraak, toegeschreven aan Lodewijk XIV)
Les extrêmes se touchent 
De uitersten raken elkaar
L'embarras du choix 
Het dilemma van de keuze (ook een Venloos gezegde: D'n ambras van de lestige keuze)

F

G

H

Honi soit qui mal y pense 
Schande over wie er slecht van denkt

I

J

Je maintiendrai 
Ik zal standhouden.

K

L

M

Mon dieu! 
Mijn god! (Willem de Zwijger stierf met de woorden Mon Dieu, mon dieu, ayez pitié de mon âme et de ce pauvre peuple. dat betekent:Mijn god, mijn god, heb medelijden met mij en met dit arme volk.)

N

Noblesse oblige 
Adeldom legt verplichtingen op (tegenwoordig gebruikt om aan te geven dat een bepaalde positie bepaalde verplichtingen met zich meebrengt)

O

P

Partir c'est mourir un peu
weggaan is een beetje sterven
Petit à petit, l'oiseau fait son nid
alle beetjes helpen

pouce (duim)

un coup de pouce
een duwtje in de rug
se tourner les pouces
met zijn duimen zitten draaien
ne pas céder un pouce
geen duimbreed wijken
faire du pouce
liften
manger sur le pouce
uit het vuistje eten

Q

Qui ne risque rien n'a rien
wie niet waagt, niet wint
Qui se ressemble s'assemble
soort zoekt soort

R

Rien ne va plus 
Niets gaat er meer (gokterm, niemand kan meer inzetten).
Le roi est mort, vive le roi! 
De koning is dood, leve de koning!

S

(A votre) Santé 
(Op uw) gezondheid)

T

U

L'union fait la forçe 
eendracht maakt macht

V

Vouloir c'est pouvoir 
Willen is kunnen (ofwel: waar een wil is, is een weg)

W

X

Y

Z