Factor Hemelvaart Citaten

Jump to: navigation, search

Factor Hemelvaart

Oorspronkelijke titel: 'The Ascension Factor', 1988
Auteurs: Frank Herbert & Bill Ransom
Nederlandstalige editie: 1989, Meulenhoff, Amsterdam.


  pag7

Genade gedijt niet onder dwang Zij valt als regen uit de lucht Op de grond beneden; zij is dubbel gezegend; Ze zegent hem die geeft en hem die neemt: Zij is machtigst bij de machtigsten...

  William Sheakespeare, de Koopman van Venetie

Vashon Literatuuropslag

  ======================================================================
  pag 12
  Opnieuw hebben we een pastor/psychiater tienduizenden van ons laten
  doden - zowel Eilanders als Meermannen. De nieuwe p/p., Raja Flattery,
  noemt zich 'de Directeur', maar dat zal hem tegenvallen. We hebben voor
  het laatst de ring gekust en onze nek ontbloot.

1e uitzending van Schaduwbuis, 5 Bunratti 493

  ======================================================================
  pag 21
  Vuur smeult stelliger in een ziel dan onder as.

Gaston Bachelard, de Psychologie van het vuur

  ======================================================================
  pag 26
  Menselijke hibernatie verhoudt zich tot dierlijke winterslaap als
  dierlijke winterslaap tot permanente slapeloosheid. Wat de afremming
  van de levensprocessen betreft, benadert hibernatie een absolute
  stagnatie van bloedsomloop en stofwisseling. Ze staat dichter bij de
  dood dan bij het leven.

Woordenboek der wetenschappen, 155e druk

  ======================================================================
  pag 36
  Dat is het verschil tussen goden en mensen - goden vermoorden hun eigen
  kinderen niet. Ze roeien zichzelf niet uit.

Hali Ekel, uit Dagboeken van Pandoraanse pioniers

  ======================================================================
  pag 38
  Recht is vanzelfsprekend. Het behoeft geen verdediging, alleen een
  goede getuige.

Ward Keel, opperrechter (overleden)

  ======================================================================
  pag 43
  Aanbidding is niet hetzelfde als liefde. Een voorwerp van aanbidding
  kan nooit zichzelf zijn. Vergeet niet dat mensen van mensen houden, en
  omgekeerd. Mensen vrezen goden.

Dwerg MacIntosh, kelpmeester, Stroombeheersing

  ======================================================================
  pag 47
  Wanneer jullie een wolk in het westen zien opkomen, dan zeggen jullie
  dadelijk: 'Er is regen op til', en aldus geschiedt. En wanneer jullie
  de zuidelijke wind zien waaien, zeggen jullie: 'Er zal verzengende
  hitte komen' en aldus geschiedt. Huichelaars! Jullie weten hoe jullie
  moeten oordelen over het aangezicht van hemel en aarde, maar hoe komt
  het dat jullie niet oordelen over deze tijden?

Jezus, Mattheus 16:3, Christelijk Dodenboek

  ======================================================================
  pag 56
  De dingen die mensen willen hebben en de dingen die goed voor hen zijn,
  zijn heel verschillend... Grote kunst en huiselijk geluk sluiten elkaar
  uit. Vroeg of laat zul je moeten kiezen.

Arthur C. Clarke

  ======================================================================
  pag 65
  Aangezien ieder voorwerp eenvoudigweg de som van zijn eigenschappen is,
  en aangezien eigenschappen alleen in de geest bestaan, bestaat het hele
  objectieve heelal van materie en energie, atomen en sterren slechts als
  een voortbrengsel van het bewustzijn, een bouwsel van conventionele
  symbolen,vormgegeven door de zintuigen van de mens.

Lincoln Barnett, het heelal + dr Einstein

  ======================================================================
  pag 69
  Zelfs als ze, hun geest bezeten van hebzucht, geen kwaad zien in de
  verwoesting van een gezin, geen zonde zien in verraderlijkheid jegens
  vrienden, zullen wij dan niet, die het kwaad der verwoesting zien,
  zullen we dan niet afzien van deze vreselijke daad?

Uit: Zavantaanse gesprekken met de Avata Queets Twisp, ouderling

  ======================================================================
  pag 73

De mensheid bezit vier dingen die nutteloos zijn op zee: roer, anker, riemen en de angst te zinken. Antonio Machado

  ======================================================================
  pag 82
  Kwaadaardigheid is een kwestie van opvatting

Spin Nevi, speciaal assistent van de Directeur

  ======================================================================
  pag 90
  En uit de grond die groeien doet iedere boom die aangenaam is voor het
  oog en voedsel schenkt; de boom des levens midden in de tuin, en de
  boom der kennis van goed en kwaad.

Christelijk Dodenboek, Genesis 2:17

  ======================================================================
  pag 96
  Nadenken over macht leidt niet alleen tot het gebruiken ervan, maar
  vooral tot het misbruiken ervan.

Gaston Bachelard, de Psychologie van het vuur

  ======================================================================
  pag 102
  Vergeet niet dat ik macht heb; je denkt dat je zielig bent, maar ik kan
  je zo ellendig maken dat je het daglicht verfoeilijk zult vinden. Jij
  bent mijn schepper, maar ik ben jouw meester.

Mary Shelley, Frankenstein, Vashon Literatuuropslag

  ======================================================================
  pag 106
  Ik beschouw de posities van koningen en heersers als die van een
  stofje... Ik bezie het oordeel over juist en fout als de kronkeldans
  van een draak, en de opkomst en het verval van geloven als niets dan
  sporen nagelaten door de vier jaargetijden.

Bhoedda

  ======================================================================
  pag 112
  Van ieder aan wie zoveel is gegeven, zal veel worden vereist; en van
  hem aan wie zij veel hebben toevertrouwd, zullen zij des te meer
  verlangen.

Jezus, Christelijk Dodenboek

  =======================================================================
  pag 115
  Wat staat ons dan te doen?

Leo Tolstoj

  ======================================================================
  pag 123
  Tussenbeide komen in het lot vereist van god of mens de uiterste zorg.

Dwerg MacIntosh, kelpmeester, Stroombeheersing

  ======================================================================
  pag 134
  Weet u hoe moeilijk het is om te denken als een plant?

Dwerg MacIntosh, kelpmeester, Stroombeheersing

  ======================================================================
  pag 137
  Je bent opgevoed om te oordelen, hetgeen de essentie van de aanbidding
  is. Een oordeel vindt plaats in het verleden. Het is verleden-denken.
  De wil, vrij of anderszins, is begaan met de toekomst. Denken is de
  daad van het moment, waaruit je je oordeel gebruikt om wil te module-
  ren. Je bent een conventie-centrum via welk het verleden de toekomst
  voorbereidt.

Dwerg MacIntosh, kelpmeester: Gesprekken met Avata

  ======================================================================
  pag 142
  Huurlingenkapiteins kunnen wel of niet vaardige soldaten zijn. Als ze
  dat zijn, kun je hen niet vertrouwen, want ze zullen altijd trachten om
  macht voor zichzelf te verwerven, ofwel door u, hun meester, te
  onderdrukken, ofwel door anderen te onderdrukken tegen uw wens.
  ======================================================================
  pag 147
  Een geest in ruste is een dode geest.

Dwerg MacIntosh, kelpmeester, Stroombeheersing

  ======================================================================
  pag 153
  Canon in D

Pachelbel

  ======================================================================
  pag 155
  In het geweten vindt je de structuur, de vorm van bewustzijn, de
  schoonheid.

Kerro Panille, 'Vertalingen van Avata', de Historien

  ======================================================================
  pag 163
  Iedereen die meester wordt over een stad die gewend is aan vrijheid en
  haar niet verwoest, kan verwachten erdoor verwoest te worden.

Machiavelli, de Prins

  ======================================================================
  pag 168
  De hoogste funktie van de liefde is dat zij van de beminde persoon een
  uniek en onvervangbaar wezen maakt.

T. Robbins, uit: Literaire encyclopedie van het atoomtijdperk

  ======================================================================
  pag 173
  Het elektronisch manipuleren van de kelp is net als het veranderen van
  een lamme in een marionet. De truuk is ervoor te zorgen dat hij een
  lamme blijft.

Raja Flattery, uit 'Stroombeheersing uit de hemel'.

  ======================================================================
  pag 179
  Korte-termijn oplossingen falen op de lange termijn altijd.

Dwerg MacIintosh

  ======================================================================
  pag 185
  De goden beperken mensen niet. Mensen beperken mensen.

T. Robbins, uit: Literaire encyclopedie van het atoomtijdperk

  ======================================================================
  pag 188
  Mensen worden voornamelijk door twee zaken bewogen - door liefde en
  door angst. Dientengevolge laten ze zich evenzeer leiden door iemand
  die hun genegenheid heeft gewonnen als door iemand die hen angst in-
  boezemt die meer steun geniet en eerder gehoorzaamd wordt dan degene
  die hun genegenheid heeft gewonnen.

Machiavelli, De redevoeringen

  ======================================================================
  pag 193
  Het bewustzijn manifesteert zich ongetwijfeld in de mens en onthult
  zich derhalve, opgevangen in deze ene lichtflits, als iets dat een
  kosmische uitbreiding bezit en dientengevolge het aureool draagt van
  oneindige herhalingen in ruimte en tijd.

Pierre Teilhard de Chardin, Hymne vh Universum.

  ======================================================================
  pag 195
  Wij eilanders begrijpen stroming en vloed. Wij begrijpen dat
  omstandigheden en tijden veranderen. Zelf veranderen is dus normaal.

Ward Keel, de Dagboeken

  ======================================================================
  pag 197
  Gij zult leven om leven geven, oog om oog, tand om tand, hand om hand,
  verbranding om verbranding, wond om wond, striem om striem

Christelijk Dodenboek

  ======================================================================
  pag 203
  Dood derhalve met het zwaard der wijsheid de uit onwetendheid geboren
  twijfel die schuilgaat in je hart. Wees ‚‚n in harmonie met jezelf en
  sta op, strijder, sta op.

Uit: Zavataanse gesprekken met Avata, Queens Twisp, ouderling

  ======================================================================
  pag 217
  Macht, net als ieder ander levend wezen, zal onmetelijke inspanningen
  verrichten om zich in stand te houden.

Ward Keel, de apocriefe dagboeken

  ======================================================================
  pag 222
  Een ieder die de geest of zijn symboliserend vermogen bedreigt, brengt
  de voedingsbodem van de mens zelve in gevaar.

Ward Keel, de apocriefe dagboeken

  ======================================================================
  pag 226
  De nieuwe heerser moet onvermijdelijk degenen over wie hij zijn heer-
  schappij vestigt leed berokkenen. Zo komt het te gebeuren dat hij allen
  die hij heeft gekrenkt bij het bezetten van het nieuwe vorstendom tot
  zijn vijand maakt, en toch kan hij niet de vriendschap bewaren van
  degenen die hem op de troon hebben gezet.

Machiavelli, De prins

  ======================================================================
  pag 235
  Wij zijn meer dan onze ideeën.

dr Prudence Lon Weygand, arts, oorspronkelijke bemanning Leegte schip Aardeling

  ======================================================================
  pag 243
  Ik ben, net als mijn medemensen, ook bang voor de toekomst, te zwaar
  met hysterie en te geheel en al nieuw, waarheen de tijd me voert.

Pierre Teilhart de Chardin, Hymne van het Universum

  ======================================================================
  pag 249
  Niet door af te zien van aktie verwerft men vrijstelling van aktie.
  Niet door louter afstand te doen verwerft men de allerhoogste
  perfektie.

Uit: Zavataanse gesprekken met de Avata, Queens Twisp

  ======================================================================
  pag 261
  Wortels en vleugels. Maar laat je de vleugels wortel schieten, dan
  vliegen de wortels.

Juan Ramon Jiminez

  ======================================================================
  pag 269
  Om bewust te zijn, moet je illusie te boven komen.

dr Prudence Lon Weygand, arts, oorspronkelijke bemanning Leegte schip Aardeling

  ======================================================================
  pag 270
  Geef mensen te eten, eis dan deugdzaamheid van hen.

Dostojevski, de gebroeders Karamazov

  ======================================================================
  pag 278
  Als je gelooft dat visie grootser is dan actie, waarom dwing je me dan
  tot de gruwelijke actie die oorlog is?

Uit: Zavataanse gesprekken met Avata, Queens Twisp

  ======================================================================
  pag 285
  Terwijl het vet en vlees die het vuur aanhangen, erdoor worden
  verzwolgen, ben jij die het aanhangt nog in leven.

Zohar: het boek der pracht

  ======================================================================
  pag 291
  Dat is alles wat Schip ooit van ons verlangde, dat is alles wat Schip-
  eren diende te zijn: onze eigen menselijkheid ontdekken en die
  waarmaken.

Kerro Panille, de Kloonoorlogen

  ======================================================================
  pag 296
  Derhalve was het in die dagen belangrijker de soldaten tevreden te
  stellen dan het volk, dit was omdat de soldaten meer macht hadden dan
  het volk. Vandaag de dag... achten alle heersers het meer noodzakelijk
  het volk tevreden te stellen dan de soldaten, aangezien eerstgenoemden
  nu meer macht hebben dan laatstgenoemden.

Machiavelli, De prins

  ======================================================================
  pag 300
  Welk geluk konden wij ooit deelachtig worden, als we onze eigen
  verwanten in strijd zouden doden?

Bhagavad-Gita

  ======================================================================
  pag 305
  Dagdromen, gestoorde dagdromen, leiden een eigen leven.

Gaston Bachelard

  ======================================================================
  pag 311
  Ik zal deze ochtend in gedachten naar de hoge plaatsen klimmen, de
  verwachtingen en ellende van mijn moeder meetorsend; en daar... zal ik
  het Vuur afroepen over al wat in de wereld van het menselijk vlees
  geboren gaat worden of gaat sterven onder de rijzende zon.

Pierre Teilhard de Chardin, Hymne van het Universum

  ======================================================================
  pag 315
  Verander het aantal variabelen, maar de axioma's zelf veranderen nooit.

Algebra 11

  ======================================================================
  pag 320

En wij zijn hier als op een nachtelijk veld Meegesleept door verward alarm van strijd en vlucht... Matthew Arnold, 'Het strand bij Dover'

  ======================================================================
  pag 323
  Duister, ongevoelige en liefdeloze krachten bepalen het lot van de
  mens.

John Wijsheid

  ======================================================================
  pag 326
  Er moet een bewustzijndrempel zijn voorbij welke een bewust wezen de
  kenmerken van God aanneemt.

Navel-bemanningslid, Leegteschip Aardeling, de Histori‰n

  ======================================================================
  pag 329
  Iemand die zich aan acties onttrekt, maar in het hart over hun
  genoegens peinst, zo iemand verkeert in een waan en meent ten onrechte
  de Weg af te zwemmen.

Uit: Zavataanse gesprekken met de Avata, Queens Twisp

  ======================================================================
  pag 333
  Bewustzijn, het geschenk van de slang.

Raja Lon Flattery, model nr 5, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 336
  Het zijn is heilig en de leegte is thuis.

Huston Smith

  ======================================================================
  pag 347
  Als je willekeurig welke bezighied, discipline, vaardigheid neemt en
  zover doorduwt als maar mogelijk is, doorduwt voorbij het punt waar hij
  ooit is geweest, doorduwt naar het wildste uiteinde der uiteinden, dan
  dwing je hem het rijk der magie binnen.

T. Robbins

  ======================================================================
  pag 357
  Iemand confronteren met zijn schaduw, betekent hem zijn eigen licht
  tonen.

Carl Jung

  ======================================================================
  pag 372
  Ferdinand van Aragon... heeft altijd grote dingen gepland en uitgevoerd
  die zijn onderdanen met verbazing en bewondering hebben vervuld en die
  hun gedachten in beslag hebben genomen. De ene daad is zo snel uit de
  andere daad voortgekomen dat er nooit tijd is geweest om rustig tegen
  hem samen te zweren.

Machiavelli, de Prins

  ======================================================================
  pag 383
  Zoveel dingen kunnen onze belangstelling niet wekken, eenvoudigweg
  omdat ze in ons niet genoeg oppervlakken vinden om op te leven, en wat
  we dan moeten doen is het aantal vlakken in onze geest vermeerderen,
  zodat een veel groter aantal onderwerpen er tegelijkertijd een plaatsje
  in kan vinden.

José Ortega Y Gasset

  ======================================================================

******************** GJS, 05-05-'94 11-01-'95 �