Dick Cheney Citaten

Jump to: navigation, search

Richard Bruce Cheney (geboren 30 januari 1941), beter bekend als Dick Cheney is de 46ste Vice-president van de Verenigde Staten.

Inhoud

Over Guantanamo

 • "The important thing here to understand is that the people that are at Guantanamo are bad people. I mean, these are terrorists for the most part."
  • "Het belangrijke punt om te begrijpen is hier dat de mensen in Guantanamo slechte mensen zijn. Ik bedoel, het zijn voor het merendeel terroristen."

Over principe(s)

 • "Principle is OK up to a certain point, but principle doesn't do any good if you lose." (Tijdens de PresidentiĆ«le campagne in 1976.)
  • "Principe is prima, tot op zekere hoogte, maar je hebt niks aan principe als je verliest."

Over Irak

 • "And the question in my mind is how many additional American casualties is Saddam worth? And the answer is not very damned many." -- augustus 1992, op het Discovery Institute in Seattle (na de Eerste Golfoorlog)
  • "En de vraag die ik mij stel is: 'Hoeveel meer Amerikaanse slachtoffers is Saddam nog waard?'. En het antwoord is niet bar veel meer."
 • "Simply stated, there is no doubt that Saddam now has weapons of mass destruction." - 2002-08-26
  • "Eenvoudig gezegd: er is geen twijfel dat Saddam nu massavernietigingswapens heeft"
 • "My belief is we will, in fact, be greeted as liberators." - 2003-03-16
  • "Mijn overtuiging is dat we in feite als bevrijders zullen worden begroet"
 • "What we did in Iraq was exactly the right thing to do. If I had it to recommend all over again, I would recommend exactly the same course of action.", vice-presidentieel debat, 5 oktober, 2004
  • "Wat we in Irak deden was precies goed. Als ik nogmaals moest adviseren, zou ik precies dezelfde aanpak aanraden."

Op campagnepad

 • Over de keuze die Amerikanen kort daarna moesten maken in de presidentsverkiezingen van 2004: "Because if we make the wrong choice, then the danger is that we'll get hit again, that we'll be hit in a way that will be devastating from the standpoint of the United States, and that we'll fall back into the pre-9/11 mind set if you will, that in fact these terrorist attacks are just criminal acts, and that we're not really at war. I think that would be a terrible mistake for us." -- Tijdens een campagnebijeenkomst in Des Moines op 7 september, 2004 .
  • "Want als we de verkeerde keuze maken, dan is het gevaar dat we weer zullen worden aangevallen, dat we zullen worden geraakt op een manier die rampzalig zal zijn vanuit het standpunt van de Verenigde Staten, en dat we zullen terugvallen in de gedachtewereld van voor 11 september, zo u wilt, dat deze terroristische aanvallen slechts criminele daden zijn en dat we niet echt in oorlog zijn. Ik denk dat dat een vreselijke vergissing voor ons zou zijn"