Dan Quayle Citaten

Jump to: navigation, search

Dan Quayle (1947-...)

oud-vice-president van de Verenigde Staten (1989-1993)

  • "The holocaust was an obscene period in our nation's history. I mean in this century's history. But we all lived in this century. I didn't live in this century" - ("De holocaust was een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons volk. Ik bedoel in de geschiedenis van deze eeuw. Maar we leefden allemaal in deze eeuw. Ik leefde niet in deze eeuw.")
    • 15 september 1988
  • "Mars is essentially in the same orbit...Mars is somewhat the same distance from the Sun, which is very important. We have seen pictures where there are canals, we believe, and water. If there is water, that means there is oxygen. If oxygen, that means we can breathe." - ("Mars ligt feitelijk in dezelfde baan... en heeft ongeveer dezelfde afstand tot de zon, wat heel belangrijk is. Wij hebben foto’s gezien met kanalen erop, denken wij, en water. Als er water is, betekent dat dat er ook zuurstof zal zijn. Als er zuurstof is, betekent dat dat we er kunnen ademhalen.")
    • 11 augustus 1989, Hawaii, interview bij CNN.
  • "I have been asked who caused the riots and the killing in LA, my answer has been direct & simple: Who is to blame for the riots? The rioters are to blame. Who is to blame for the killings? The killers are to blame." - ("Op de vraag wie de aanstichters zijn van de rellen en de moordpartijen in Los Angeles heb ik een klip en klaar antwoord gegeven: bij wie ligt de schuld voor de rellen? Bij de relschoppers. Bij wie ligt de schuld voor de moorden? Bij de moordenaars.")
    • 19 mei 1992, speech voor de Commonwealth Club
  • "The future will be better tomorrow" - ("De toekomst zal morgen beter zijn.")