Charles Montesquieu Citaten

Jump to: navigation, search

Charles Montesquieu (1689-1755) was een Frans filosoof:

  • "Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat, en als een burger zou kunnen doen wat bij wet is verboden, dan zou hij niet langer vrij zijn, omdat zijn medeburgers hetzelfde zouden kunnen."
  • "In geen koninkrijk hebben zoveel burgeroorlogen gewoed als in dat van Christus."
  • "De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede."