Boeken Citaten

Jump to: navigation, search

Boeken

 • Books are the windows through which the soul looks out. A home without books is like a room without windows.
  Henry Ward Beecher
  • Vertaling: Boeken zijn de vensters waar de ziel door uitkijkt. Een huis zonder boeken is als een kamer zonder ramen.
 • Where is human nature so weak as in the bookstore? Henry Ward Beecher, Star Papers (1855).
  • Vertaling: Waar is de menselijke natuur zo zwak als in een boekwinkel?
 • Some booke are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested; that is, some books are to be read only in parts; others to be read but not curiously; and some few to be read wholly, and with diligence and attention. Francis Bacon, Of Studies (essay), 1625
  • Vertaling: Sommige boeken moeten worden geproefd, andere snel verslonden, en enkele moeten worden gekauwd en verteerd. Dat wil zeggen: sommige boeken hoeven slechts ten dele gelezen te worden; andere moeten worden gelezen, maar zonder weetgierigheid; en enkele andere moeten in zijn geheel gelezen worden, met ijver en aandacht.
 • When you bet on the horse race, you bet for win, for place, for show. When you buy books, you buy some to read, some to own, and some for reference. You want to possess the books, you want to own them, you want to hold them. Perhaps you even hope that you will read them. Louis Szathmary Bron: A passion for books - ed.: Harold Rabinowitz en Rob Kaplan
  • Vertaling: Als je op paarden gokt, gok je om de winst, om een ereplaats, om goede sier te maken. Als je boeken koopt, koop je sommige om te lezen, sommige om te bezitten en andere als naslagwerk. Je wilt die boeken hebben, je wilt ze bezitten, je wilt ze vasthouden. Misschien hoop je zelfs dat je ze zult lezen.
 • I have always imagined that Paradise will be a kind of library. Jorge Luis Borges Bron: Bron: A passion for books - ed.: Harold Rabinowitz en Rob Kaplan
  • Vertaling: Ik heb me altijd voorgesteld dat het paradijs een soort van bibliotheek zal zijn.
 • If a book is worth reading, it is worth buying. John Ruskin
  • Vertaling: Als een boek het waard is om gelezen te worden is het ook waard om gekocht te worden.
 • There are 10,000 books in my library, and it will keep growing until I die. This has exasperated my daughters, amused my friends and baffled my accountant. If I had not picked up this habit in the library long ago, I would have more money in the bank today; I would not be richer. Pete Hamill, uit D' Artaganan on ninth street: a Brooklyn boy at the library.
  • Vertaling: Er staan 10.000 boeken in mijn bibliotheek en dat aantal zal groeien tot ik sterf. Dit tot verbittering van mijn dochters, vermaak van mijn vrienden en verbijstering van mijn boekhouder. Had ik deze gewoonte niet lang geleden opgepikt in de bibliotheek, dan had ik nu meer geld op de bank gehad. Maar ik zou niet rijker zijn geweest.
 • Any man with a moderate income can afford to buy more books than he can read in a lifetime. Henry Holt
  • Vertaling: Iedereen die een modaal inkomen heeft kan zich veroorloven meer boeken te kopen dan hij/zij in een heel leven lezen kan.
 • Waar boeken worden verbrand zullen uiteindelijk ook mensen worden verbrand. Heinrich Heine
 • Leen nooit boeken uit - niemand geeft ze ooit terug; de enige boeken die ik in mijn bibliotheek heb zijn de boeken die mensen mij geleend hebben. Anatole France
 • Zonder boeken zwijgt God, slaapt het recht, stokt de wetenschap, verlamt de filosofie, worden brieven sprakeloos, en raken alle dingen gewikkeld in duisternis. Thomas V. Bartholin
 • "Sommige schrijvers bergen een bibliotheek op in hun boeken, in plaats van boeken in hun bibliotheek". Nicolas Chamfort (1741-1794)