Blaise Pascal Citaten

Jump to: navigation, search

Blaise Pascal (19 juni 1623 – 19 augustus 1662) was een Frans filosoof:

  • Het verleden en het heden zijn de middelen, de toekomst is ons doel.
  • We kennen de waarheid, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart.
  • We kennen God alleen door Jezus Christus. Maar we kennen onszelf ook alleen door Jezus Christus. We kennen het leven en de dood alleen door Jezus Christus. Buiten Hem om weten we niet wat ons leven is en wat onze dood is, niet wat God is en niet wat we zelf zijn. We weten dus niets buiten de Bijbel om, die alleen Jezus Christus tot onderwerp heeft, en anders zien we alleen maar duisternis en verwarring om ons heen.
  • Als er niets op het bestaan van God wees, zou ik ongelovig worden. Als ik overal bewijzen voor vond voor het bestaan van God, zou ik veilig en rustig geloven. Maar ik zie te veel bewijzen om te ontkennen dat God bestaat, en te weinig bewijzen om helemaal zeker te zijn. Het is onbegrijpelijk dat God bestaat én het is onbegrijpelijk dat God niet bestaat. Onbegrijpelijk dat de ziel bij het lichaam hoort, én onbegrijpelijk dat we géén ziel zouden hebben. Onbegrijpelijk dat de wereld geschapen is, én onbegrijpelijk dat de wereld niet geschapen zou zijn. Mijn hart streeft er naar om de waarheid te weten en te volgen.
  • De waarheid is heden ten dage zó verduisterd, en de leugen zó algemeen, dat je de waarheid alleen nog maar kunt vinden als je de waarheid echt liefhebt.
  • Welke reden hebben de godloochenaars om te zeggen dat er geen opstanding uit de dood mogelijk is? Wat is makkelijker aan te nemen: geboorte of opstanding? Iets wat er nooit is geweest of iets wat er geweest is en nog bestaat? Is het moeilijker om in het leven te komen dan erin terug te komen? Uit gewoonte geloven we het eerste gemakkelijker en kunnen we het andere onmogelijk geloven. Dat is een goedkope manier van denken. Waarom zou een maagd geen kinderen kunnen krijgen?