Benito Juárez Citaten

Jump to: navigation, search

Benito Juárez (1806-1872) was een Mexicaans liberaal politicus. Van 1858 tot 1872 was hij president.

Geverifieerd

 • "Entre los Individuos, como entre Las Naciones, El respeto al derecho ajeno es la paz"
  • "Tussen individuen, net zoals tussen naties, is respect voor de rechten van de ander vrede."
  • Deze uitspraak komt voor op de vlag van de Mexicaanse deelstaat Oaxaca, waar Juárez gouverneur was.
 • "Democratie is het lot van de mensheid, vrijheid haar onverwoestbare wapen."
  • Geciteerd door John F. Kennedy
 • "De regering van de republiek zal haar plicht vervullen om de oafhankelijkheid te verdedigen, buitenlandse aggresie af te slaan en de strijd te accepteren waartot het geprovoceerd is, rekenend op de eenstemige geest van de Mexicanen en op het feit dat vroeger of later de zaak van rechten en rechtvaardiheid zal overwinnen."
  • Na de overwinning op de Franse troepen bij Puebla, 5 mei 1862

Toegeschreven

 • "Tegenspoed ontmoedigt niemand dan de verachtelijken."
 • "Er is geen help buiten de verdediging maar ik kan u verzekeren dat de Keizerlijke Regering er niet in zal slagen de Mexicanen te onderwerpen, en haar legers zullen geen dag vrede kennen. We moeten ze stoppen, niet alleen voor ons land maar voor het respect voor de souvereiniteit der naties."