Baruch de Spinoza Citaten

Jump to: navigation, search

Baruch de Spinoza (1632 - 1677), ook wel Benedictus, Bento, Despinoza of d'Espinoza

Invloedrijk filosoof uit Nederland

Met bron

Tractatus Theologico Politicus (1670)

  • "Iedereen moet vrij zijn om de basis van zijn overtuiging te kiezen. Dat geloof mag alleen beoordeeld worden op haar vruchten." - Tractatus Theologico Politicus
  • "Het doel van de politiek is dus in werkelijkheid de vrijheid." - Tractatus Theologico Politicus, Hoofdstuk 20 [alinea 6]
  • "Daarom moet de vrijheid van oordelen nog veel eerder toegestaan worden, want die is waarlijk een deugd en kan niet onderdrukt worden" - Tractatus Theologico Politicus, Hoofdstuk 20 [alinea 10]
  • "En dit zijn dingen dingen die niet slechts de rede, maar ook de ervaring door dagelijkse voorbeelden leert, namelijk dat dergelijke wetten, die bevelen wat ieder moet geloven en die verbieden iets tegen deze of gene mening te zeggen of te schrijven, dikwijls zijn ingesteld om tegemoet te komen aan, of liever te zwichten voor de woede van de mensen, die vrije geesten niet kunnen verdragen en die met hun grimmig gezag licht in staat zijn de vroomheid van het oproerige grauw in razernij te doen verkeren en op te stoken tegen wie ze maar willen" - Tractatus Theologico Politicus, Hoofdstuk 20 [alinea 12]

Ethica (1677)

  • "En zeker moet datgene moeijelijk zijn, wat zoo zelden gevonden wordt. Want hoe zou het kunnen gebeuren indien het behoud voor de hand lag en zonder grooten arbeid kon gevonden worden dat het schier door allen werd verwaarloosd? Maar al het voortreffelijke is even moeijelijk als zeldzaam" -Ethica, deel 5, Stelling XLII
  • "Iets kan zowel goed, slecht of geen van beide zijn. Muziek is bijvoorbeeld goed voor iemand in een melancholische bui, slecht voor degene die rouwt en de dove maakt het niks uit." - Ethica deel IV


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Baruch de Spinoza