Atheïsme Citaten

Jump to: navigation, search

Het atheïsme is een stroming die het ontstaan van God of goden ontkent.

Inhoud

Algemeen

 • "Gerard was atheïst. Maar hij deed er al een hele tijd niets meer aan."
  • Herman Finkers

Uitspraken van atheïsten

 • "I'm a born-again atheist."
  • Vertaling: "Ik ben een born-again atheist."
   • Gore Vidal
 • "Calling Atheism a religion is like calling bald a hair color."
  • Vertaling: "Atheïsme een religie noemen is als kaal een haarkleur noemen."
   • Don Hirschberg
 • "Gracias a Dios soy ateo."
  • Vertaling: "Godzijdank ben ik een atheïst."
   • Luis Buñuel
 • "In no instance have ... the churches been guardians of the liberties of the people."
  • Vertaling: "De kerken zijn nooit de bewakers van de vrijheden van het volk geweest."
   • James Madison
 • "It is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it is true."
  • Vertaling: "Het is onwenselijk in een vooronderstelling te geloven als er in het geheel geen reden is om aan te nemen dat het waar is."
   • Bertrand Russell
 • "De bewoners van de aarde bestaan uit twee soorten:
Die met verstand, maar zonder religie,
en die met religie, maar zonder verstand."
  • Abu'l-`Ala' al-Ma`arri
 • "Dios no existe, las cosas de la naturaleza se sostienen por sí mismas"
  • Vertaling: "God bestaat niet, de dingen der natuur onderhouden zichzelf"


Uitspraken van niet-atheïsten

 • "There are no atheists in foxholes."
  • Vertaling: "Er zijn geen atheïsten in loopgraven."
   • William J. Clear
 • "Dwazen denken: Er is geen God.
Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden,
geen van hen deugt. "

Zie ook


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Atheïsme