Abortus Citaten

Jump to: navigation, search
 • "Ik stel vast dat iedereen die voor abortus is reeds geboren is."
  Ronald Reagan, in de New York Times van 22 september 1980
 • "Slechts één op de twee patiënten die een abortuskliniek binnentreden komt er levend uit."
  Auteur onbekend.
 • "Baas over eigen buik"
 • "En vandaag is abortus het ergste kwaad, de grootste vredesverstoorder"
  Moeder Theresa (rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede)
 • "Veel mensen, heel veel mensen, maken zich grote zorgen over de kinderen van India en de kinderen van Afrika, waar grote aantallen kinderen omkomen, mogelijk als gevolg van ondervoeding of honger enzovoort. Maar miljoenen kinderen worden thans weloverwogen ter dood gebracht omdat de moeder dat wenst. Dit is wat in onze tijd de grootste verstoorder van vrede is. Want als een moeder haar eigen kind kan doden, wat belet mij dan nog om te doden, of u om mij te doden? Er is geen enkele belemmering meer."
  Moeder Theresa (rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede)
 • "Laten we er ... op toezien ... dat elk ongeboren kind gewenst is"
  Moeder Theresa (rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede)